Sashiko

Sewing with Kate sashiko-inspired mending kit
Sewing with Kate sashiko-inspired mending kit
From $50
View
Olympus sashiko embroidery thread
Olympus sashiko embroidery thread
From $2.20
View
Temaricious thread card - naturally dyed cotton embroidery thread in 6 colours
Temaricious thread card - naturally dyed cotton embroidery thread in 6 colours
Sold out
View
Temaricious naturally dyed cotton embroidery thread
Temaricious naturally dyed cotton embroidery thread
Regular price $5
View
Clover protect and grip thimble
Clover protect and grip thimble
Regular price $16.30
View
Water-soluble fabric stabiliser – Aqua Web & Aqua Web Plus
Water-soluble fabric stabiliser – Aqua Web & Aqua Web Plus
From $2.90
View
x